Archive for Diverse

FAMILIA MARINA DIN NOVI SAD

duminică, martie 8th, 2009

 

 
 
 

O OAZ? DE ROMNISM

   
        Una dintre familiile Marina din Novi Sad este ?i cea a cunoscu?ilor juri?ti, ziari?ti ?i publici?ti, scriitori ?i editori, istorici literari ?i promotori culturali.   

         Lucian Marina (n. 26 iulie 1954, la Vr?e?) este o personalitate distins? a vie?ii cultural-?tiin?ifice a romnilor din Serbia. Cunoscutul animator cultural continu? bogata tradi?ie din mo?i str?mo?i de c?rturari ?i activi?ti culturali, ilumini?ti ?i lucr?tori cultural-?tiin?ifici. 
       Dragostea fa?? de carte, istorie, muzic?, artele frumoase ?i cultur? n genere, mpreun? cu so?ia Stelu?a a nfiripat-o ?i fiului Andrei (n. 5 octombrie 1983) ?i fiicei Elena Andrea (n. 24 decembrie 1987). 
       Destinul lui Lucian Marina a fost s? fie un bun romn, odat? ce a fost n?scut din bravi p?rin?i romni: tat?l Coriolan (n. 14 decembrie 1931- d. 9 iunie 1998), agronom de origine din satul Voivodin?, de lng? ora?ul Vr?e?, supranumit Satul Voievodului, atestat documentar din 1446 ?i mama Livia – ,,pedagog de ?coal? veche cunoscut? ca Leana n. Brenici, a lu’ Cr?ciun (n. 9 august 1933). 
 
  

 
 
Aurel Marina a fost membru al Corul din Voivodin? care n anul 1937
 a cntat la jubileul de 10 ani ai Asocia?iuniii ,,ASTRA" din Iugoslavia
  
        Lucian a fost educat n spiritul romnismului, att de bunicul s?u Aurel a lu’ P?un Soare (cantor, corist ?i activist cultural la Casa de Cultur?) ct ?i de tat?l Coriolan dar, n special, de bunica Livia-Liva Brenici, mai trziu Barbulov, respectiv de mama sa Livia-Leana, o nv???toare deosebit de dotat?, care a terminat n limba romn? ?coala Normal? din Vr?e? iar, apoi, a absolvit ?i Institutul de Pedagogie, fiind un pedagog deosebit de apreciat ?i laureat pentru munca sa f?r? abnega?ie cu multe premii inclusiv ?i cu Medalia ,,Partizanski u?itelj" (nv???torul partizan). 
 
 
Elevii din clasele I-a ?i a III-a a ?colii generale din Straja, n anul ?colar
 1957/58, cu nv???toarea Livia-Leana Marina, de altfel director al ?colii 
 
       Lucian Marina a absolvit n limba romn? ?coala general? ,,Olga Petrov-Radii? (1969) ?i Liceul ,, Borislav Petrov-Braca" din Vr?e? (1973). Este absolvent al Facult??ii de Drept din Novi Sad (1978), unde a ob?inut titlul de jurist.
       A absolvit ?i Facultatea de ?tiin?e Politice din Zagreb, Republica Croa?ia. Este primul romn din Serbia care ?i-a luat licen?a n jurnalistic?.
       n perioada anilor 1978-1988, a fost crainic la Postul de Radio Novi Sad, apoi, ziarist n Redac?ia comun? pentru programul n limba romn? la Postul de Radio ?i Televiziunea Novi Sad, respectiv redactor de emisiune, de rubric?, redactor de schimb ?i redactor-comentator la Postul de Radio Novi Sad, iar din 1988, redactor-comentator, reporter de r?zboi, redactor de emisiuni complexe ?i redactor-realizator la Televiziunea Novi Sad – Radio-Televiziunea Serbiei pn? n anul 2006, continund s? fie apoi redactor-prezentator la Radio-Televiziunea Voivodinei,  TV Novi Sad.
 
 
 
 
       Stelu?a Marina (n. 10 ianuarie 1951) provine tot din p?rin?i romni: mama Mili?a, n?scut? n familia Bolean?u din Satu Nou ?i tat?l Petru Barbu – Tita din Petrovasla. ?coala general? n limba romn? a terminat-o la Petrov?sla iar, la Liceul ,,Uro Predi? din Panciova a terminat clasa nti pentru ca ?colarizarea s? ?i-o continue la Liceul ,,Borislav Petrov-Braca din Vr?e? pe care l-a absolvit n anul 1970. n anul 1974 ?i-a luat licen?a la Facultatea de ?tiin?e Politice a Universit??ii din Belgrad unde, la Sec?ia pentru rela?iile politice externe, a studiat diploma?ia. 
  

Stela Marina la Simpozionul International care a avut loc
n anul 1998 la Bucure?ti ?i a ntrunit redactorii posturilor
 de radio din lume care transmit program n limba romn?
 
       Stela Marina lucreaz? n Redac?ia programului n limba romn? a Postului de Radio Novi Sad din 15 aprilie 1975. A lucrat ?i n redac?ia comun? care, la nceputul activit??ii Televiziunii Novi Sad, a preg?tit programul n limba romn? ?i pentru Postul de Radio ?i pentru Postul de Televiziune Novi Sad. A fost redactor-responsabil adjunct ?i redactor ?ef al Redac?iei Programului n limba romn? al Postului de Radio Novi Sad unde ?i ast?zi lucreaz? ca redactor. 

 
 
 
       n cas?, Stelu?a este stlpul familiei Marina. O so?ie fidel? ?i mam? grijulie care ?ine foarte mult la integritatea familiei ?i are n permanen?? grij? att de copii ct ?i de alimenta?ia s?n?toas?, cur??enia n cas? ?i buna organizare a obliga?iilor familiale. Are mare n?elegere pentru activit??ile desf??urate de so?ul Lucian pe care l sprijin? n activitate, prelund deseori unele obliga?ii n familie pentru ca acesta s? ndeplineasc? cu succes unele planuri ?i proiecte pe care ?i le-a propus s? le nf?ptuiasc? n interesul ob?tesc. 
 
 
         Lui Lucian care a de?inut ?i de?ine func?ii responsabile, dup? cum ne-a m?rturisit, n esen??, nu-i place politica din cauza metodelor perfide, murdare, care i sunt stranii. Dar, merit? spus c?, a fost ?i membru al Prezidiului Uniunii Tineretului din Novi Sad, deputat n Adunarea ora?ului Novi Sad, n dou? mandate pre?edinte al Consiliului Executiv al Comunit??ii Autoconduc?toare de Interese pentru tineret ?i sport n perioada cnd s-a construit Centrul Sportiv ?i de Afaceri din Novi Sad SPENS, merituos fiind ?i pentru adoptarea deciziilor privind terminarea bazinelor de not acoperite deoarece, ulterior, piscinele n aer liber au r?mas neterminate. 

 Lucian Marina, pre?edintele S.L.R. cu oaspe?ii din Serbia, Romnia,
Germania ?i Muntenegru la o recep?ie la Prim?ria ora?ului Zrenianin 
 

       Lucian a fost ?i membru al Consiliului Executiv al Congresului (Mondial) al Romnilor de Pretutindeni, membru al Consiliului Na?ional al Romnilor din Uniunea statal? Serbia ?i Muntenegru (n prima componen??). Dup? cum ne-a spus, de fapt, a fost ales ?i prim-vicepre?edinte al Consiliului Na?ional dar, ,,grupul celor zece nemul?umi?i, n lips? de cvorum, n mod perfid au cooptat un nou membru ?i au ales o nou? conducere a Consiliului Na?ional. 
        Metode politice murdare, precum ?i interesele de grup ?i personale, dar n special cheltuirea ira?ional? a mijloacelor menite activit??ii minorit??ii romne l-au determinat s? nu se mai includ? nici m?car n procedura de a deveni candidat de membru pentru al doilea mandat al Consiliului Na?ional, organism parastatal a c?rui activitate deseori ziari?ti au calificat-o ca ,,Scandal. Batjocor?. Obr?znicie. Ho?ie cultural?. Circ. Interese personale. Local patriotism…"  

 

Devotat romnismului, Lucian este principalul organizator
al ,,Memorialului Radu Flora" cu Simpozion Interna?ional

  
        Lucian Marina ?i-a g?sit teren pentru a se manifesta ?i ajuta romnii ?i Neamul pe t?rm cultural n special n cadrul Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina, pe care o consider? o micro Academie de ?tiin?e a Romnilor din Serbia ?i pe care o conduce cu mult elan, pasiune ?i perspicacitate mai mult de un deceniu ?i jum?tate. n cadrul acesteia a nfiin?at Cenaclul Literar ,,Radu Flora ?i Trupa Romneasc? de Teatru Experimental ,,Talia din

Novi Sad

.  Totul a ncununat cu nfiin?area la Novi Sad, n ,,Atena srbeasc?, a Bibliotecii Romne?ti ,,Nichita St?nescu.

 
 
La bustul lui Radu Flora din Alea personalit??ilor
ilustre n Parcul Karadjordje din Zrenianin
 
       Tradi?ional organizeaz? ?i ,,Memorialul Radu Flora n cinstea renumitului om de ?tiin?? romn ?i fondator al S.L.R., precum ?i tradi?ionala Tab?r? de Crea?ie supranumit? ,,Colonia Literar?. A reluat activitatea editorial? ?i a nfiin?at ?i o Bibliotec? virtual? iar, ca promotor cultural, a tulburat lncezeala provincial? ?i a mbog??it via?a cultural? a romnilor ?i de la nord ?i de la sud de Dun?re.
 
 
 
Lucian Marina este unul dintre fondatorii primei ?i unicei
Biblioteci romne?ti din Novi Sad – ,,Atena Srbeasc?" 
 
       n permanen?? organizeaz? noi ?i noi manifest?ri culturale, reuniuni ?tiin?ifice, cursuri de perfec?ionare, ateliere de crea?ie ?i ale tinerilor traduc?tori, manifest?ri laico-religioase prin care se cultiv? limba romn? literar? ?i se contribuie la p?strarea tradi?iilor, a identit??ii ?i a patrimoniului na?ional. O munc? att de prodigioas? a fost ncununat? ?i cu numeroase premii, medalii, titluri onorifice ?i diplome, att n calitate de ziarist, redactor sau publicist, editor, traduc?tor sau analist, istoric literar, regizor sau creator.
        Amintim astfel m?re?ele recuno?tiin?e ale Ministerului de Externe al Republicii Federale Iugoslavia ?i ale Prezidiului Voivodinei, respectiv Premiul Radioteleviziunii Serbiei, precum ?i al Televiziunii Novi Sad, pentru succesul ?i curajul prezentat ca reporter de r?zboi n Revolu?ia romn? din anul 1989, apoi Premiul pentru filmul documentar ,,Romnii din Voivodina, transmis n premier? absolut?, n dou? ??ri, n Serbia la Televiziunea Novi Sad ?i, n aceia?i sear?, la Timi?oara la Festivalul Euro-Vest, eveniment televizat de Romnia Interna?ional ?i vizionat pe 4 continente.
 
 
        Merit? men?ionat ?i Premiul nti (ex echo) cucerit de Lucian la Festivalul Interna?ional de Film pentru documentarul ,,Romnii din comuna Apatin ?i Premiul doi  (ex echo) la Festivalul Interna?ional de ETNO FILM pentru documentarul ,,Pa?tele la Satu Nou, obiceiurile precum ,,Ciurale?a, ,,M?tc?l?ul, ,,Rusaliile, ,,Nedeia, ,,Cr?ciunul fiind, de altfel, importalizate ?i n alte filme documentare foarte bine apreciate. Impresioneaz? ?i cele mai noi filme documentare despre romnii din Timoc precum ,,Biserica de la Malaini?a, ,,Crucea are putere de Biseric? (despre Troi?a de la S?m?rinov??), ,,Muma P?durii, ,,Magie ?i credin?? etc.

 

 Lepomir Ivkovi?, Vesna Stankovi?, Duica Novakovi? ?i Zoran Pajti?
sunt protagoni?tii spectacolului cu piesa ,,Muma P?durii", prima ?i
unica pies? de teatru pus? n scena de romnii din sudul Dun?rii
 
       Lucian Marina este membru al Academiei ,,Mihai Eminescu cu sediul la New Delhi India, Membru de onoare al Congresului Na?ional pentru Societatea ?i Cultura Romn?, Membru de onoare al Centrului universitar din Chi?in?u Republica Moldova ?i de?in?tor a unui num?r mai mare de recuno?tiin?e ale diferitor asocia?ii culturale ale romnilor din S.U.A, Germania, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Macedonia etc Pentru activitatea pe t?rm cultural, desf??urat? de dou? decenii ?i la actualul Institut pentru Cultur? al Voivodinei, unde redacteaz? ?i revista cultural? plurilingv? ,,Most (Puntea) care apare n 14 limbi, precum ?i pentru contribu?ia la stabilirea pun?ilor culturale cu romnii din Europa, Asia, Africa ?i America, pe merite a primit ,,Medalia de onoare a Institutului American pentru Bibliografie, apoi Medalia de aur a Editurii ,,Biblioteca pentru to?i din Bucure?ti, Medalia de argint decernat? de Radio Moldova ?i Premiul cu medalia ,,Pamfil Pu?cariu (cel mai bun ziarist analist romn) iar, nainte de toate cel mai nsemnat premiu al culturii voivodinene ,,Scnteiele culturii, Premiul ,,Pun?i culturale, Premiul ,,Hercules, Premiul Poe?ilor din Balcani, Premiul ,,Nichita St?nescu, Premiul ,,Radu Flora    

 

Excelen?a Sa Ion Macovei, ambasadorul Romniei la Belgrad
a participat ?i la ,,Colonia Literar? 2007" organizat? de S.L.R.
        
        Stelu?ei, n schimb, i place politica pentru care s-a ?i ?colarizat odat? ce a studiat diploma?ia, astfel c?, n calitate de redactor de emisiune, redactor de schimb sau redactor de resort a conceput, ansamblat ?i redactat zeci ?i sute de emisiuni radio transmise att n ?ar? ct ?i peste hotare. Trebuie neap?rat consemnat meritele care incontestabil i revin pentru stabilirea colabor?rii cu Radio Romnia-Bucure?ti ?i cu Radio Timi?oara ?i Postul Teriorial de Radio Ia?i. La nf?ptuirea acestui proiect nu s-a bucurat de sprijinul colegilor sceptici, excep?ie fiind so?ul Lucian care s-a angajat la realizarea unei serii de emisiuni ,,Ambasade radio, cu oaspe?i n studiou ?i telefoane deschise pentru ascult?tori, emisiuni care se transmiteau n direct n acela?i timp la Postul de Radio Novi Sad ?i la Postul de Radio Timi?oara. Aceste emisiuni au r?mas exemplu pentru urma?i, emisiuni de referin??. Stelu?ei i revin meritele ?i pentru trasarea unor noi c?i de colaborare pe undele her?iene ntre Radio Novi Sad ?i Radio Ia?i, respectiv Radio Moldova. Anume, Stelu?a  este cea  care a ini?iat, conceput, redactat ?i realizat ?i prima emisiune contact Radio Novi Sad-Radio Bucure?ti, o crea?ie radiofonic? original? sub genericul ,,Floare de latinitate, devenit? apoi stereotip ?i pentru alte emisiuni similare organizate de Radio Bucure?ti cu diferite posturi de radio din afara grani?elor Romniei care transmit programe n limba romn?. Acum, la Radio Novi Sad redacteaz? ,,Radiojurnalul dar, n mod special cu mare pasiune ?i pricepere redacteaz? emisiunea ,,Europa n cas? ta, o emisiune de autor care se bucur? de un interes tot mai mare, ceea ce contribuie ca ?i autorul care a conceput-o s? o redacteze cu o tot mai mare pl?cere. 
 
 
 
       Stelu?a prefer? n genere muzica autentic?, n special cea romneasc? cu care a crescut c?ci, unchiul Col? (Nicolae) Barbu care se pricepea la tehnic?, aparatele de radio ?i undele her?iene a ansamblat fratelui s?u mai tn?r Tita un aparat de radio care n familia Barbu a fost n permanen?? inclus ?i pozi?ionat pe undele Postului de Radio Novi Sad, programul n limba romn?, unde se transmitea muzic? popular?. Tat?l Stelu?ei, Petru Barbu-Tita prefera cntecele ,,O ce dulce este via?a ?i ,,M?i Ionel, Ionelul mamii cu care a fost petrecut ?i pe drumul n cele ve?nice iar, Stelu?a a ndr?git roman?ele interpretate de Ioana Radu, dar i pl?ceau mult ?i baladele populare, precum ?i doinele lui Dur?in, Boc?lu?… ?i ale altor rapsozi din Banat ?i nu numai. Astfel, cu Orchestra de muzic? popular? romneasc? a Postului de Radio Novi Sad a f?cut ?i nregistr?ri-pilot ale renumitelor cntece ,,Mi-e dor ?i ,,Cntecul lui Mantu 
         Dragostea fa?? de muzic? a transmis-o ?i copiilor, astfel c? att fiul Andrei ct ?i fiica Elena Andrea au terminat ?coala de muzic? ,,Isidor Baji? din Novi Sad, sec?ia pian. Andrei a ob?inut chiar ?i unele rezultate mai nsemnate la competi?ii. Amintim astfel, Premiul I cucerit la Competi?ia republican? pentru pian care a avut loc la Ni?.  
 
  
Andrei Marina cu prietenul s?u Petar la Campionatul
 mondial la fotbal care a avut loc n 2006 n Germania
 
Dar fiindc? veni vorba de pasiuni ?i hoby, s? preciz?m c?, Stelu?a la fel ca ?i so?ul Lucian, prefer? culoarea negru-alb ?i este un mare fan nainte de toate al echipei de fotbal ,,Partizan, dar ?i n genere al cluburilor ,,Partizan n alte ramuri sportive. Dragostea fa?? de clubul ,,Partizan dateaz? la Stelu?a din copil?rie cnd mpreun? cu tat?l ei a mers la meciurile clubului ndr?git ca un suporter nfl?c?rat. 
  

 
Stelu?a lng? poetul Slavco Alm?jan la edi?ia a 30-a a Tab?rei
 de crea?ie a scriitorilor romni supranumit? ,,Colonia Literar?"
    
Acum, n familia Marina, cel mai mare microbist ?i fan al clubului ,,Partizan este fiul Andrei care urm?re?te cu regularitate meciurile clubului ndr?git, chiar ?i n deplasare, la nevoie ?i peste hotare. S? nu mai vorbim de meciurile selec?ionatei sau evoluarea sportivilor no?tri la Jocurile Olimpice, meciuri pe care le urm?re?te cu drag indiferent unde ?i la ce or? se desf??oar?. Aceste meciuri se urm?resc cu maxim? regularitate n care sens, avnd n vedere marea sa pasiune, pentru Andrei nu a constituit o problem? ca n urm? cu doi ani s? se deplaseze cu avionul n Germania pentru a urm?ri Campionatul mondial la fotbal. Binen?eles, ca oric?rui tn?r i place ?i muzica rock & roll, punk, dar ?i blues. n plus, i este drag? o brunet? cu care mp?rt??e?te ?i dragostea fa?? de muzic? ?i literatur?, fa?? de scriitori fie c? sunt autori de best-seller sau clasici ru?i, lucru explicabil odat? ce simpatica Sneana studiaz? limba rus?.
   

  Andrei Marina cu prietena lui Snea

Lucian Marina a fost membru al Uniunii Ziari?tilor din Iugoslavia respectiv, acum, este membru al Asocia?iei Ziari?tilor din Serbia, pre?edinte al Comitetului de nfiin?are a Uniunii Scriitorilor Romni din Serbia, fondator a Societ??ii de Prietenie Srbo-Romn?, al Asocia?iei de Fr??ie Srbo-Romn? ?i al Forumului Intelectualilor Romni. A fost ?i vicepre?edinte al Consiliului Festivalului de Muzic? ?i Folclor al Romnilor din Voivodina ?i membru al Consiliului Zilelelor de Teatru al Romnilor din Voivodina, respectiv fondator ?i coordonator-?ef al Trupei de Teatru Romnesc Experimental ,,Talia, membru al Juriului ,,Zilelor de Teatru al Romnilor din Voivodina, precum  ?i al Juriului Festivalului ,,Tinere?ea cnt?, apoi fondator ?i organizator principal al manifest?rii ,,Romnca Miss Serbia ?i coorganizator al Festivalului ,,Joc Romnesc organizat la Jitcovi?a, n comun cu romnii din Sudul Dun?rii.
  
Lucian e redactor, editor ?i autor a mai multor c?r?i interesante.
Este membru al Asocia?iei Istoricilor B?n??eni cu sediul la Timi?oara, precum ?i membru al Comitetului de Cercet?tori al Institutului American pentru Bibliografie.
Este redactor al revistei multilingve ,,Most" (Puntea) editat? de Institutul pentru Cultur? a Voivodinei, precum ?i redactor al publica?iilor S.L.R.. respectiv redactor-?ef al ziarului ,,Limba romn? tip?rit? de S.L.R. A fost fondator ?i membru al redac?iei revistei  ,,Gimnazialac" (Liceistul) n care s-au tip?rit texte n limbile srb?, romn? ?i maghiar?, apoi fondator ?i membru al redac?iei ziarului ,,Secolul XX, precum ?i membru al redac?iei revistei ,,Tribuna tineretului"  ?i a revistei bilingve srbo-romne de cultur? ,,Ogledalo-Oglinda (n calitate de coorganizator al tradi?ionalelor ntlniri ,,Scriitorii la frontier?, ntlnire a creatorilor literari romni ?i srbi din Romnia ?i Serbia, la care de 15 ani S.L.R. este unul dintre coorganizatori.
 
 
 Lucian Marina, Milan Lisov, Ileana Ursu ?i Slavomir Gvozdenovi?
la tradi?ionalele NTLNIRI  –  ,,SCRIITORII LA FRONTIER?" 

 
Internetul este o pasiune comun? a familiei. Tat?l Lucian apoape c? nu se desparte de calculator, Andrei pe lng? meciurile sportive ?i muzic?, la calculator ?i petrece timpul pe Internet, n compania programului ,,Face book sau a jocurilor strategice care constituie o relaxare dup? o zi de munc? istovitoare. Acum este mndru de faptul c?, a ascultat de tata s? nve?e bine, c?ci dup? ce a terminat anul doi de studii la Facultatea de Drept, cu nota medie 10.00, Andrei ca unul dintre 5 cei mai buni studen?i ai Universit??ii din Novi Sad s-a bucurat de o burs? de la Consiliul Executiv al Voivodinei, fapt care a nsemnat c?, odat? ce termin? studiile are ?i un post de munc? asigurat la Executivul Provinciei. Acum, lucreaz?  ca jurist – colaborator de specialitate la Secretariatul provincial pentru politica social? ?i demografie .
 

 
 
Elena ?i Lucian la nunt? la  prietenii din sudul Dun?rii:

mireasa Iasmina ?i mirele Ivi?a Gli?ici din satul Jitcovi?a
 
 Elena Andrea Marina este cel mai tn?r membru al familiei ?i cel mai dezmierdat. N?scut? n Seara de Ajun a anului 1987, Elena a fost cel mai frumos cadou de Cr?ciun pentru Stelu?a ?i Lucian, precum ?i pentru fr??iorul ei mai mare Andrei care poart? numele Sfntului Andrei, patronul spiritual al Romnilor. Andrea poart? numele aceluia?i sfnt, dar ?i a Sfntei Elena, fiind o fiic? adorat?, n aceast? familie de romni ortodoc?i, cre?tini de bun? credin??.
 
 
Pentru Elena Andrea Marina care, pe lng? muzic? a ?tiut s? nregistreze ?i rezultate remarcabile la Competi?iile republicane la Limba latin?, Internetul este o surs? de informare, de documentare ?i de verificare a cuno?tiin?elor necesare unei studente la anul trei a Facult??ii de Matematic? a Universit??ii din Novi Sad.
 

   
               Elena Andrea Marina cu prietenul ei Zavia  
  
Elena prefer? culoarea mov, trandafirul i este floarea ndr?git? iar Zavia fiin?a iubit?. Acest tn?r chipe?, nalt ?i zvelt i nsenineaz? momentele triste ?i o face s? tresar? ca o caprioar? plin? de elan, dragoste ?i voie bun?, ca o pisic? cu nasul mic ?i umed cu blana catifelat?, ce toarce mul?umit? fiind mngiat? ?i adorat?.

  
  
Elena Marina, Lavinia T?p?lag?, Oana Ursulescu ?i Maria Nenadi?
la manifestarea ,,Colind?torii la Casa Romneasc? din Novi Sad"
  

 Elena cnt? sau mai bine zis a cntat la pian c?ci, acum, studiile nu i permit prea mult acest lux, ?i pe lng? timpul petrecut cu fiin?a iubit?, mai trebuie s?-?i g?seasc? timp ?i pentru cinele ei drag Becky. S? nu mai vorbim de aerobic ?i prietenele fidele precum Sanja, Cristina, Jovana, etc., cu care comunic? prin Internet, de la cel mai nou lap-top, primit cadou de la tata pentru succesul nregistrat la studii, c?ci nu este chiar a?a de simplu ca deja n termenul din iunie s? depuni toate examenele, cel pu?in nu la Facultatea de Matematic?. Evident, se pricepe la matematic? la fel ca ?i tata, dar nainte de toate bunica Leana Livia (n. Brenici), de care colegii de genera?ii ?i amintesc c?, deseori o corecta cnd gre?ea ?i pe regretata profesoar? Paracheva Doban care le preda obiectul Matematica.  
Ionel MIAT 

 

ZIUA MONDIALA A POEZIEI

sâmbătă, martie 7th, 2009
   

 

  21 MARTIE – ZIUA MONDIAL? A POEZIEI

           
             Anul acesta, pe data de 20 martie, ncepe echinoc?iul de prim?var?, iar ziua de 21 martie este s?rb?torit? ca Ziua Mondial? a Poeziei. Ce al?turare mai fericit? am putea c?uta, alta dect cea dintre prim?var? ?i poezie?
            Pn? nu demult, consacrat?, n urma deciziei Na?iunilor Unite, a fi numai Ziua Elimin?rii Discrimin?rii Rasiale, 21 martie este proclamat? a fi ?i Ziua Mondial? a Poeziei. nceputul a fost f?cut n timpul celei de a 30-a sesiuni sus?inute la

Paris

n octombrie noiembrie 1999, iar scopul principal al acestei ac?iuni ntreprinse de UNESCO a fost de a sprijini diversitatea lingvistic? prin intermediul poeziei.

            Fiecare cultur? se identific? cu poe?ii s?i prin abilitatea lor de a insufla via?? dorin?elor, viselor ?i speran?elor. Astfel. Societatea de Limba Romn? din Voivodina ?i a decis s? marcheze festiv ?i anul acesta Ziua Mondial? a Poeziei. Anume, s-a apreciat c?, aceast? zi e o ocazie fericit? de a se celebra poezia, poe?ii ?i persoanele care apreciaz? poezia sub toate aspectele ei ?i de a-i da o recunoa?tere dnd un impuls nou momentelor na?ionale, regionale ?i interna?ionale. Iar, n cazul concret, totodat? ?i cu scopul de a continua voca?ia universal? a poeziei n serviciul diversit??ii culturale ?i pentru a o readuce la rolul s?u tradi?ional, n via?a comunit??ii romnilor de pe meleagurile noastre.
            Cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei, Societatea de Limba Romn? din Voivodina n colaborare cu societ??ile similare ale altor popoare ?i minorit??i na?ionale din Voivodina care se ocup? de p?strarea ?i cultivarea limbii materne, respectiv de stimularea crea?iei literare ?i promovarea cultural?, la 21 martie, la Institutul pentru Cultur? al Voivodinei va organiza un atelier plurilingv al traduc?torilor. Reuniunea pe care S.L.R. o va organiza cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei se va desf??ura sub genericul ,,Poezia inspira?ie pentru traducere.

 
                                                                  L.

MARINA

 
                                                          
 

21 MARTIE ZIUA MONDIAL? A POEZIEI
 

 

Ziua de 21 Martie Ziua Mondial? a Poeziei a fost s?rb?torit? ast?zi n ntreaga lume prin diverse manifest?ri culturale.

 

,,Poezia este una dintre cele mai vechi religii de pe p?mnt. Ea este ambasada etimologic? a Crea?iei ?i ne nso?e?te peste tot, n spirit, pe drumul de la profan la sacru. Aceasta a subliniat Lucian Marina, pre?edintele Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina la reuniune care a avut loc ast?zi la Novi Sad , la Institutul pentru Cultur? al Voivodinei unde Ziua Mondial? a Poeziei a fost marcat? printr-o manifestare cultural? organizat? n mod tradi?ional de Comitetul de coordonare al tuturor societ??ilor de limb?, literatur? ?i cultur? ale popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina.

 

Poezia este mai mult dect un dar dumnezeiesc, cum ziceau b?trnii eleni. Poezia este ,,muzic? prin excelen?? cum afirma Stephane Malarm. Poezia este,- dup? cum spunea Edgar Allan Poe – ,,o crea?iune ritmic? a frumuse?ii, proprie incinera?ie, a??are a sufletului, eleva?ie a lui. Aceasta a subliniat Lucian Marina, pre?edintele Comitetului de organizare al Atelierului Traduc?torilor organizat ast?zi cu prilejul s?rb?torii poeziei. Inaugurnd lucr?rile edi?iei a patra a Atelierului Multilingv al Traduc?torilor, pre?edintele Comitetului de coordonare amintit al Institutului pentru Cultur? al Voivodinei, totodat?, ?i-a exprimat ?i satisfac?ia c?, la reuniunea organizat? anul acesta cu prilejul Zilei Mondiale a Poeziei particip? mai mult de 20 de traduc?tori, profesori ?i mentori.

 
 
Studenta Dorinela Berlovan cu mentorul s?u Virginia Gu?u Popovici,
organizatorii Atelierului Traduc?torilor Lucian Marina ?i Irina Papuga
de la Institutul pentru Cultur? al Voivodinei ?i studenta Camelia Mioc 

Prin activitatea lor, respectiv prin traducerea a circa 40 de autori n 15 limbi, participan?ii la Atelierul Multrilingv al Traduc?torilor contribuie la o mai bun? cunoa?tere reciproc? ?i la dezvoltarea bog??iei prin diversitate, la stimularea ?i demistificarea crea?iei, precum ?i la cultivarea limbii materne a popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina.       
                                                    Lucian

MARINA

 
 

 
                                                          
  

SALONUL INTERNATIONAL DE CARTE DE LA NOVI SAD

sâmbătă, martie 7th, 2009
 
ARTA ALEGERII
 
         ntre 12 ?i 17 martie 2009, la Trgul Interna?ional de Mostre din Novi Sad, va avea loc edi?ia a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte din Novi Sad.
                
 
Centrul master al Trgului Interna?ional
de Mostre din Novi Sad
       
        De asemenea, n zilele cnd are loc tradi?ionalul Salon Interna?ional de Carte, n sala polivalent? Master a Trgului de Mostre din Novi Sad va avea loc ?i Expozi?ia de art? plastic? ,,Art expo", precum ?i Trgul de mobilier ?i echipament pentru enterier ,,Ambienta". La aceste manifest?ri care se vor desf??ura n patru s?li ale Trgului de la Novi Sad, se vor prezenta mai mult de 300 de expozan?i din Serbia ?i ??rile din mprejurime, dintre care circa 150 sunt editori ?i bibliotecari.
        n cele ?ase zile ale Salonului Interna?ional de Carte, care se va desf??ura sub genericul ,,Arta alegerii", vor avea loc lans?ri de carte, reuniunii de specialitate ?i alte manifest?ri adiacente.
        La reu?ita manifest?rilor amintite ?i vor da contribu?ia ?i Secretariatul provincial pentru cultur?, precum ?i Secretariatul provincial pentru administra?ie, prevederi ?i minorit??ile na?ionale din Voivodina sub a c?ror auspicii va fi prezentata ?i activitatea editorial? n limbile minorit??ilor na?ionale din Voivodina.
               

         
Irina  Papuga (Institutul pentru Cultur? al Voivodinei),
Lucian Marina (pre?edintele  S. L. R. ?i poeta Ileana
Ursu lanseaz? revista multilingv? ,,MOST-PUNTEA"
       
        La Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad va fi prezentat? ?i produc?ia editorial? a Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea", a Editurii ,,Floare de latinitate" ?i a Editurii Institutului de Cultur? al Romnilor din Voivodina, institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Romne din Serbia, cu sediul la Novi Sad.
        Totodat?, la Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad se vor prezenta ?i: Editura S.L.R. (a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina), Editura Societ??ii (Funda?iei) de Etnografie ?i Folclor din Voivodina, Editurii ,,Tibiscus"din Uzdin, precum ?i alte edituri care public? c?r?i, reviste sau alte publica?ii n limba romn?. 
               
 
Mircea Dinescu, Salonul de Carte de la Novi Sad, Laza Kosti?
       
        Demn de men?ionat faptul c?, oaspetele edi?iei de anul acesta a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad va fi poetul Mircea Dinescu. Renumitul scriitor romn de talie mondial? se va prezenta la Salon n cadrul tradi?ionalului program literar care se desf??oar? sub genericul ,,Zilele lui Laza Kosti?".
 
 L. Marina
 
                                                                     
 

 

La Trgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad

 

BOG??IA N DIVERSITATE

  •  S-au nchis por?ile Trgului de la Novi Sad pentru vizitatorii saloanelor de carte, arte plastice ?i mobilier  
  • La cele trei manifest?ri, anul aceasta au participat mai mult de 20 de mii de vizitatori  
  • La Trg totul a fost frumos ?i func?ional iar limba nu a constituit o barier? pentru comunicare  
  • ntre cele dou? edi?ii ale Salonului au fost tip?rite 150 de volume n 13 limbi ale minorit??ilor na?ionale  
  • Poetul Mircea Dinescu a fost oaspete de onoare al Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad

        Mar?i seara, 17 martie 2009, la Trgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad s-au nchis por?ile pentru numero?ii vizitatori ai edi?iei de anul acesta a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad.

     n perioada 12-17 martie 2009, Trgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad a fost o adev?rat? Mecca pentru iubitorii de carte, de artele frumoase ?i aranjarea estetic? a enterierului.
  
 
 
     Timp de ?ase zile, n ,,Atena Srbeasc? au avut loc edi?ia a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad iar, n paralel, ?i edi?ie a 14-a a Expozi?iei Interna?ionale de Arte Plastice ,,ART EXPO ?i edi?ia a 18-a a Trgului interna?ional de mobilier ?i echipament pentru enteriere ,,AMBIENTA.
     Vizitatorii au putut admira bog??ia n diversitate c?ci, la cele trei prestigioase manifest?ri care au avut loc n sala polivalent? a Centrului master a Trgului de la Novi Sad, s-au prezentat mai mult de 300 de expozan?i din Serbia ?i ??rile din mprejurime, dintre care circa 150 au fost editori ?i bibliotecari. Astfel, publicul a putut la un loc s? petreac? clipe agreabile att vizitnd standurile Salonul de Carte ct ?i savurnd picturile expuse la Expozi?ia Interna?ional?, respectiv delectndu-se n timp ce admirau mobilierul frumos, creativ ?i func?ional care a fost expus la Salonul ,,Ambienta.
  

 

    La cele trei manifest?ri, anul aceasta au participat mai mult de 20 de mii de vizitatori.

    La Salonul Interna?ional de Carte de la

Novi Sad

care s-a desf??urat sub genericul ,,Arta alegerii, pe lng? participarea la numeroasele lans?ri de carte, vizitatori au putut ?i procura c?r?ile preferate pe pre?uri mai acceptabile completndu-?i bibliotecile personale att cu c?r?ile scriitorilor autohtoni ct ?i a celor din str?in?tate. 

    Oaspetele de onoare a edi?iei de anul acesta a Salonului de Carte de Carte de la

Novi Sad

a fost poetul Mircea Dinescu. Renumitul scriitor romn de talie mondial? s-a prezentat la Salon n cadrul tradi?ionalului program literar care s-a desf??urat sub genericul ,,Zilele lui Laza Kosti?". Aci, Dinescu a ncercat s? demistifice ,,stupida iluzie: S? te-nconjori cu ziduri/ ?i s? te sim?i dintr-odat?/ Att de liber/. (,,Democra?ia naturii, 1981). De fapt, a fost lansat cel mai nou volum de poezii alese ale lui Mircea Dinescu ,,Vindecat de revolt? care, a v?zut lumina tiparului gra?ie lui Tibor Vaida, directorul Institutului de Cultur? al Voivodinei.

   
    Antologia bilingv? romno-srb? a poeziei lui Mircea Dinescu ,,Vindecat de revolt? Izle?en od pobune este o edi?ie ngrijit? de poe?ii Ileana Ursu ?i Milan Nenadici care au ales ?i tradus poeziile disidentului romn. Ei au precizat c?, ,,de la primele poezii publicate, prin imaginile lirice ?i agresivitatea tonului, poezia lui Mircea Dinescu s-a dovedit a fi subverziv? fa?? de regimul totalitar
     Cartea a fost lansat? att la Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad ct ?i la Institutul de Cultur? al Voivodinei care a finan?at apari?ia acestei antologii n Colec?ia ,,Traduceri, acesta fiind cel de al doilea volum n Colec?ia instituit? prin tip?rirea primului volum romno-srb de poezii alese ale lui Lucian Blaga traduse de dr Ofelia Meza ?i Maria Nenadici. Autorii antologiei ,,Vindecat de revolt? au ?inut s? sublinieze c?, ,,nu este de neglijat faptul c?, Mircea Dinescu a atins un nalt nivel artistic cu poezia sa care a respins s? ngenuncheze n fa?a dictaturii ?i a cenzurii, cu poezia care a tr?it momente de trist? amintire ?i care au fost ?i izvor de inspira?ie.
 
  

 

  

BLESTEMUL DE A FI PAMFLETAR

                               
                               Blestemul de a fi pamfletar
                                                                              de Mircea Dinescu

                                ?ar?
de doftori ?i de pro?ti cu stem?
                                zi te iubesc cumplit, ca pe-o exem?       
                                ce-mi supureaz? n bocanc continuu.
 
                                Hai, bag?-?i pompa-n mine ?i f?-?i plinu
                                Cei ce te-au dus pe inim? ca-n targ?,
                                pe to?i i-ai condamnat ani grei de zarc?,
                                pe to?i i-ai m?cinat ?i le-ai spart osu
                                p?strnd din mor?i, ca prob?, pe Coposu.
                                Te joci ?i-acuma n nisip cu ciurul
                                ?i unde dai de aur ntorci curul
                                ?i unde dai de oase scuipi morminte.
                                O,
?ar?
f?r? ?inere de minte!

 

                                Ca s? uit?m de hainele v?rgate,
                                ?i-ai res?pat bisericile toate
                                ?i i-ai vopsit n miercurea cenu?ii
                                pe activi?ti, ca sfin?i, n stnga u?ii.
 
                                Treizeci de ani molozul Sfintei Vineri
                                l-au dus pe t?lpi buldozeri?tii tineri
                                n sat la ei ?i-acum, bolnavi de brnc?,
                                se-nchin? n pronaos la Cosmnc?. 
 

      Ce-i cu memoria mai lung? dect o ?chioap?, ?i amintesc c? disidentul Mircea Dinescu este cel care, pe 22 decembrie 1989, a ajuns la televiziune cu coloanele de manifestan?i, de unde a anun?at romnilor fuga lui Ceau?escu ?i declan?area Revolu?iei. A devenit membru n Consiliul Frontului Salv?rii Na?ionale iar, dup? Revolu?ia din decembrie 1989 a fost ales pre?edinte al Uniunii Scriitorilor din Romnia. 

    Demn de men?ionat ?i faptul c?, ntreaga crea?ie literar? a poetului Mircea Dinescu a fost r?spl?tit? cu numeroase premii, printre care Premiul Academiei Romne ?i Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia. Mai precis, n anul 1971 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia pentru debut iar, pe parcursul anilor i-a fost conferit nc? de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia pentru poezie. Ultimul premiu literar important pe care l-a primit Dinescu este Premiul Na?ional de Poezie ,,Mihai Eminescu, premiu care i-a fost acordat anul trecut la Boto?ani.
     Despre rolul lui Mircea Dinescu pe scena cultural? contemporan?, Gabriel Liiceanu scrie: Mircea Dinescu este simbolul ?i purt?torul de sens al mahalalei contemporane la romni. El o reprezint? n via?a de zi cu zi, dar deopotriv? o hr?ne?te ?i o poten?eaz? la televizor sau n revista porno-politic? Plai cu boi, n?scut? din aceast? mahala ?i ntre?innd-o, la rndul ei, cu fast, abjec?ie ?i talent.
    Binen?eles c?, de la primul volum de debut ,,Invoca?ie nim?rui (care a v?zut lumina tiparului n anul 1971 ?i pentru care, dup? cum am subliniat, Dinescu a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia pentru debut) ?i pn? la plachet? de versuri ,,Corijent la cele sfinte, ap?rut? n 2003, au trecut ,,ani lumin?, pe scara ascendent? a metaforelor poetice ale poetului care, aidoma lui Rembo, scrie uneori ?i o poezie ilogic?, f?r? puncte tangen?iale cu orice deja cunoscut.
     La reu?ita edi?iei a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad ?i-a dat contribu?ia ?i Secretariatul provincial pentru cultur?, precum ?i Secretariatul provincial pentru administra?ie, prevederi ?i minorit??ile na?ionale din Voivodina sub a c?ror auspicii a fost prezentat? activitatea editorial? n limbile minorit??ilor na?ionale din Voivodina.
    Astfel, la Salonul Interna?ional de Carte au fost prezentate cele mai noi numere ale revistei ,,Floare de latinitate tip?rite de Editura ,,Floare de latinitate din Novi Sad ?i bogata produc?ie a Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea din Panciova, institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Romne din Serbia, cu sediul la Novi Sad
 
 
    La Salon a expus ?i Editura S.L.R. (a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina), care a prezentat ?i cele mai noi proiecte editoriale . Culegerile de poezii ale M?rioarei Baba (Antologia ,,Atitudinea cool) ?i ale  Aurorei Planjanin (Antologia bilingv? romno-srb? ,,T?ierea lemnelor), respectiv volumul de critic? literar? a Ofeliei Meza ,,Tentan?ii lingvistice ?i piesa de teatru ,,Clubul femeilor, ntr-o edi?ie bilingv? srbo-romn?, sunt car?i care se g?sesc la tipar ?i au fost prezentate la Salon, n ,,Biblioteca virtual? a S.L.R. (pe CD ?i DVD).
 

 
    La Salon au fost lansate ?i revista multilingv? ,,Most-Puntea ?i ziarul de cultur? ,,Ogledalo-Oglinda, apoi cele mai noi produc?ii editoriale ap?rute la Editura Societ??ii (Funda?iei) de Etnografie ?i Folclor din Voivodina, precum ?i la alte edituri care au o activitate editorial? bogat? ?i public? c?r?i, reviste sau alte publica?ii n limba romn?, cum este spre exemplu Editura ,,Tibiscus din Uzdin care s-a prezentat cu periodicul ,,Tibiscus, revista ,,Sc?rpinatul ?i c?r?i precum sunt Analele Simpozionului ,,Oameni de seam? ai Banatului etc.
  

 

     O revela?ie a Salonului au fost ?i publica?iile Editurii ,,Lumina din Panciova, respectiv cele mai noi numere ale revistei ,,LUMINA, edi?ie transfrontalier?, de un aspect grafic de invidiat ?i con?inut deosebit de variat. Iar, un exemplu eclatant c?, limba nu constituie o barier? pentru contactul marelui public cu unele crea?ii literare respectiv produc?ii editoriale deosebite, a fost ?i lansarea celei mai noi reviste literare ,,EUROPA, redactat? de poetul Pavel G?t?ian?u ?i o redac?ie interna?ional?. Revista de literatur?, art?, cultur? ?i tranzi?ie ,,EUROPA este editat? de Institutul pentru Cultur? al Voivodinei ?i public? textele colaboratorilor din 8 ??ri euroepene, sumarul articolelor fiind ?i n limbile srb?, francez? ?i englez?. Interesant de men?ionat c?, la revista este ata?at ?i un CD (care con?ine un interwiev cu renumitul caricaturist romn ?tefan Popa-Popas, apoi un concert sus?inut de Victor Polverejan Ob?ust ?i ansamblul lui de jazz, precum ?i o expozi?ie a pictorului Traian Todoran din Novi Sad).
Lucian

MARINA

 

                                                                     
 

Mircea Dinescu: poetul, dizidentul ?i decep?ia 
  
    Istoria literaturii romne va consemna probabil trei mari ac?iuni din biografia lui Mircea Dinescu: na?terea scrisului poetic, curajul protestului anticomunist ?i clovneria mediatic? post-decembrist?.
 
     Talentat pn? la refuz, vizionar ame?itor ?i r?sf??at de cuvinte, tn?rul cu spatele frumos ?i invoca la debut muza: vreau drept hran? lapte din sfrcuri de comet? / s?-mi creasc? ceru-n suflet ?i stelele n os / ?i s? dezmint z?pada pierdut n piruet?. 
     O nregistrare din 1967 ne arat? un holtei amuzat, candid, zmbind fstcit n fa?a camerelor de luat vederi, gata s? explodeze pe f?ga?ul serpentinos al metaforei. Erau vremuri n care Mircea Dinescu ndura stoic s?r?cia ?i anonimatul.
     Poetul s-a maturizat rapid ?i a scris mai departe. Versurile s-au a?ezat mereu ntre tonul ludic, gravitatea vertiginoas? ?i incanta?ia elegiac?. Mircea Dinescu s-a pus cordial La dispozi?ia dumneavoastr? (1979), alegnd apoi dramatic un Exil pe o boab? de piper (1985). A stat n preajma clasicilor, i-a citit pe Rimbaud, Borges ?i Pu?kin, a fost apreciat de critici ?i a rvnit la O be?ie cu Marx (1989). Editurile str?ine i-au publicat cu generozitate texte interzise acas? (Ce faci tu, literatur?? / Tulburi c?iva tineri caraghio?i din provincie / a?ezi negustorul de hrtie / la masa celui cu burta plin? de litere / pui p?duchi de aur n chica boemului / ?i tricolor pe pieptul academicianului / dar nu po?i ndulci apa necatului / nici topi z?pada leprosului / nici ngr??a vinerea s?racului).

 

 

 

 
Mircea Dinescu, la ceap?

      
     n anii de hazna ?i servitute ai socialismului, Mircea Dinescu n-a acceptat ca via?a literelor s? fie guvernat? exclusiv de autonomia esteticului. Acum dou?zeci de ani, la 17 martie 1989, poetul declara pentru ziarul Libration c? drepturile omului sunt nc?lcate (precedentul fiind interviul dat postului Radio Moscova n august 1988, cnd a l?udat  perestroika  lui Gorbaciov). C?iva intelectuali de prestigiu Geo Bogza, ?t. A. Doina?, Mihai ?ora, Octavian Paler, Al. Paleologu, Dan H?ulic? ?i Andrei Ple?u s-au solidarizat cu Mircea Dinescu printr-o scrisoare de sus?inere. Poetul a fost dat afar? din serviciu iar semnatarii au primit interdic?ia de-a mai publica (cu excep?ia antifascistului Geo Bogza). Devenit faimos prin intermediul Europei libere, Mircea Dinescu a fost salutat al?turi de Doina Cornea drept erou al con?tiin?ei na?ionale. 

    La Revolu?ie, ntreaga ?ar? ?i diaspora fac cuno?tin?? cu cel mai spectaculos intelectual-dizident al epocii de aur. n ziua de 22 decembrie 1989, cel care a rostit faimoasa declara?ie Fra?ilor, am nvins! a fost iubit instantaneu de ntreaga Romnie. 
      Dup? ianuarie 1989, strategia mprietenirii cu puterea a dat nea?teptate roade. Ion Iliescu, ndeosebi, s-a bucurat de invita?ii nenum?rate pe propriet??ile poetului (n Ialomi?a sau n Dolj, La Cetate). Orientarea pro-democrat? l-a men?inut succesiv aproape de Emil Constantinescu, Teodor Stolojan ?i Traian B?sescu (pe care l-a l?udat n campania din 2004, pentru a-l apropia ntr-o caricatur? inept? din 2009 de figura lui Hitler). Dup? 2005, ?i de atunci f?r? alte fluctua?ii de simpatie, Dinu Patriciu sau C?lin Popescu-T?riceanu au vibrat la pofta de concesie ?i interesele de asociere ale domnului Dinescu. 
      Sigur, a existat ?i b?t?lia pentru deschiderea arhivelor fostei Securit??i. n afara acestui episod onorabil, ns?, mandatul vigilen?ei etice (to speak truth to power) s-a pr?fuit u?or. O perioad?, scrisul de pamflete suculente ?i pastile pontoase a mai atras cititorii de politic? (nu ?i poezie). Histrionul latifundiar s-a reprofilat apoi n domeniul business. A f?cut afaceri cu Sorin Ovidiu Vntu, Silviu Prigoan? sau Academia Romn?, devenind dup? propria declara?ie un fermier capabil s? investeasc? (f?r? profit) peste un milion de dolari (echivalentul premiului Nobel pentru literatur? sau pace). 
      Toate acestea n-ar fi fost deloc prilej de sminteal? dac?, de ani buni, att harul creatorului, ct ?i ndr?zneala protestatarului n-ar fi l?sat loc unei m??ti de circar. Aciuat pe lng? marii oligarhi, el vinde necazul proletarului ?i compasiunea pentru mujic. Vrea s? apere limba romn?, dar ca la u?a cortului. mpreun? cu Stelian T?nase autor recent de numeroase pagini pornografice (vezi romanul Maestro) fostul dizident dezbate situa?iunea ntr-o cheie manelist-intelectual?. T?nase, confirmat pe post de profesor universitar dup? standardele romne?ti ale profesiei, gireaz? orice platitudini segmentate cu dezv?luiri de culise ?i izbucniri vesele de limbaj bocciu. Nu e loc de rigori conceptuale, reflexe profesioniste, compara?ii pertinente sau referin?e istorice exacte: vorba s? curg?, timpul s? treac? iar magnetul poantei orict de ieftine s? ?in? audien?a aproape! ?ueta g?zduit? s?pt?mnal n studiourile din Pia?a Presei Libere ajunge astfel o nefericit? imitare a hazului-de-necaz propus americanilor de Stan ?i Bran, n timpul marii depresiuni. Torturile cu fri?c? sunt nlocuite ns? de petele gri ale discern?mntului ?i mirosul de ?i?ei al frazei. 
       Omniprezent la televizor, invitat s? comenteze orice subiect imaginabil, Dinescu bate cmpii pe sute de hectare. Cei care-l invit? ?i, probabil, el nsu?i mizeaz? pe imaginea omului simpatic prieten al elitelor, pe alocuri, dar ?i b?iat de comitet. Chestionat pe cele mai m?runte teme, el se pronun?? cu fanatism obosit, aplomb isteric sau certitudini infantile. Uneori, d? impresia c? ar face orice s? ne ?in?, contra-cost, aten?ia mereu treaz?: de la expectora?ii involuntare ?i mici njur?turi live, pn? la cntece la firul de ceap? sau catrene u?or libidinoase, fostul patron al Academiei Ca?avencu ajunge, la ore trzii, l?utarul favorit al gloatei. n momentele de sobrietate, se mai aud doar njur?turi c?tre yanchei, spasmul grijii pentru soarta stngii, relativizarea no?iunii de corup?ie, o gustoas? re?et? culinar? ?i explica?ia despre rolul ecologic al ciorilor dup? campania agricol? de toamn?. 
       Darul povestirii ?i umorul oache? r?mn n rezerva de nzestr?ri native ale fostului mare poet ?i curajos dizident. Ridicat ns? pe estrada blciului nostru balcanic, Mircea Dinescu comparat odinioar? cu expresionistul Blaga nu mai gireaz? ast?zi dect mahalaua unei eterne tranzi?ii.  

                                                                                           Mihail NEAM?U
 

     (Acest text a ap?rut n ,,Revista 22 din 10 martie 2009 )
    

 

 
 
                                                                                     

SPIRITUALITATEA ROMANEASCA IN SERBIA

luni, martie 2nd, 2009

                                                     

 
,,EMINESCU N DURAT? ETERN?"
 
        Smb?t?, 24 ianuarie 2009, la ?coala General? ,,George Co?buc din satul Torac avut loc tradi?ionala manifestare literar- cultural ? ,,Eminescu n durat? etern? n cinstea Poetului Na?ional Mihai Eminescu iar, totodat?, a fost s?rb?torit? ?i ziua de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Romne, de altfel ?i Ziua Bibliotecii Romne?ti ,,Nichita St?nescu din Novi Sad .
       
       
       
 Lucian Marina, pre?edintele S.L.R. a moderat serata literar-muzical?
 
        La aceast? reuniune de suflet a fost cinstit? memoria Poetului Na?ional Mihai Eminescu, dar ?i a regretatului nostru cona?ional ?i poet Olimpiu Balo?, profesor de limba romn? la ?coala general? din Torac care, timp de un deceniu ?i jum?tate, a fost spiritus movens al manifest?rii culturale ,,Eminescu n durat? etern?. nainte de reuniune, o delega?ie a Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina, n frunte cu Lucian Marina, pre?edintele S.L.R. a depus coroane de flori la mormntul celui care a fost Olimpiu Balo? ?i a aprins o lumnare n memoria celui disp?rut.
        La manifestarea de la Torac a fost cinstiti? ?i memoria renumitului scriitorului romn Grigore Vieru, unul dintre cei mai mari poe?i romni contemporani care a trecut n eternitate la 17 ianuarie 2009 astfel c?, reuniunea la care a participat ?i Excelen?a Sa Ion Macovei, ambasadorul Romniei la Belgrad, a nceput cu un minut de reculegere prin care s-a cinstit att memoria celor aminti?i ct ?i a tuturor membrilor merituo?i ai comunit??ii noastre care au trecut n cele eternitate. Tradi?ionala manifestare ?i de data aceasta a fost organizat? de Societatea de Limba Romn? din Voivodina, respectiv Filiala Torac a S.L.R. mpreun? cu Societatea Cultural-Artistic? ,,Vichentie Petrovici Boc?lu? ?i vestita Orchestr? ,,LYRA n frunte cu inimosului muzician ?i dirijor Doru Ursu, precum ?i n colaborare cu elevii ?i colectivul ?colii Generale, n frunte cu directoarea Cristina Ciri?an. 
         
       
        
La reuniune a fost ?i Excelen?a Sa Ion Macovei, ambasadorul Romniei
 
        La reuniune poetul Slavco Alm?jan a f?cut un eseu despre Mihai Eminescu, iar Felicia Marina Munteanu a invocat patrimoniul romnesc ca inspira?ie pentru Poetul Na?ional despre care au vorbit ?i scriitoarea ?i traduc?toarea Ileana Ursu, poeta ?i prozatoarea Ana Niculina Ursulescu, precum ?i poeta M?rioara Baba. Scriitorul ?i editorul Ioan Baba, a prezentat succint cel mai nou num?r al revistei ,,Lumina ?i a vorbit despre poetul Grigore Vieru , precum ?i despre nemuritorul Mihai Eminescu, ,,poetul nepereche elogiat ?i de Excelen?a Sa Ion Macovei, ambasadorul Romniei la Belgrad.
Lucian MARINA
 
                                                                         
 
 Alocu?iunea rostit? de Lucian MARINA, pre?edintele S.L.R. despre fratele  
de cruce regretatul Grigore  VIERU, Poetul Na?ional al Republicii Moldova
 
        Dup? cum este foarte bine cunoscut, n poemul ,,Od? n metru antic, poetul Na?ional Mihai Eminescu spunea ,,Nu credeam s? nv?? a muri vreodat?, pururi tn?r… Nichita St?nescu afirma clar ?i r?spicat ,,Eu nu sunt altceva dect o pat? de snge care vorbe?te.
        n urm? cu o s?pt?mn?, n urma unui stop de card, poetul romn Grigore Vieru, a ncetat din via?? ns?, a plecat n eternitate deoarece, acest eminent creator cunoscut prin faptul c?, a reu?it s? uneasc? Romnia ?i Moldova prin cuvntul scris, prin sinceritate ?i modestie, n ciuda regimurilor ostile de pe malurile Prutului, a devenit clasic al literaturii romne basarabene nc? n timpul vie?ii.
       
       
       
 Grigore VIERU
 
        Marele Poet a debutat editorial, pe cnd era student, n ndep?rtatul an 1957 ?i anume cu placheta de versuri pentru copii, ,,Alarm?, apreciat? de critica literar?, pentru ca, n anul 1969, de un succes deosebit de mare n rndul pre?colarilor s? se bucure ?i cartea lui Grigore Vieru ,,Duminica cuvintelor care a devenit lectur? constant? n fiecare gr?dini??.
        De fapt, o mare cotitur? n destinul Poetului a produs n anul 1968 volumul de versuri ,,Numele t?u, carte apreciat? de critica literar? drept cea mai original? apari?ie poetic?, astfel c?, volumul a devenit obiect de studiu la cursurile universitare de literatur? na?ional? contemporan?, chiar n anul apari?iei.
        Acum, a ncetat s? bat? inima nobil? a bravului soldat al limbii romne ?i romnismului, creator care s-a bucurat de titlul onorific de ,,Scriitor al poporului din Republica Moldova ?i, incontestabil, stingerea din via?? a a talentatului scriitor reprezint? o mare pierdere pentru cultura romn?, o pierdere de nerecuperat pentru to?i care l-au iubit ?i respectat, pentru to?i care opera, jertfa ?i faptele m?rinimoase.
 
 
        Plecarea Poetului este o mare pierdere ?i pentru colegii lui de condei, prietenii de obr?ie ?i suferin?? c?ci, confratele Grigorie a fost ?i un p?rinte ocrotitor, prevestitor ?i harnic s?ditor al unor noi r?saduri cu roade de izbnd? n con?tiin?a romnilor basarabeni ?i nu numai, ci chiar ?i a noastr? a cosnngenilor lui b?n??eni.
        Sunt ?i suntem mndri cei care au avut onoarea s?-l cunoasc?, s? ne zic? Frate, s?-i cunoa?tem opera mai ndeaproape, s? st?m la mas? cu marele Poet, la o lec?ie practic? de exegez?, la un recital sau cnd glosa ori doar medita melancolic despre destinul fra?ilor de peste Prut. ?i ne t?lm?cea cu drag durerea ?i suferin?a cona?ionalilor s?i acest creator care a tip?rit primul text posbelic n Basarabia cu litere latine. Astfel  se face c?, Grigore Vieru, care a fost unul dintre cei mai mari poe?i romni contemporani, blajin din fire, ne va r?mne n amintire, ca militant brav, ve?nic ferice ?i firav. Renumitul poet basarabean, va rmne n memoria noastr? prin dragostea sa pentru limba, cultura ?i istoria romnilor de pe ambele maluri ale Prutului.
        Va r?mne n ve?nica noastr? amintire ca o ,,Voce a con?tin?ei romne?ti care, a slujit neobosit idealurilor pure ale romnismului chiar dac?, n modestia sa, Grigore Vieru afirma ,,Sunt iarb?, mai simplu nu pot fi.
        Mai precis, n anul 1996, de Rusalii, Poetul a pus o piatr? funerar? comun?, pentru mama sa ?i pentru sine, pe mormntul celei care i-a dat via??, cu urm?toarele epitafuri: ,,Pierznd pe mama, ?i r?mne Patria, dar nu mai e?ti copil, iar pentru sine: ,,Sunt iarb?, mai simplu nu pot fi. Sensul acestui epitaf, Poetul l-a explicat astfel: ,,A fi simplu nu este o treab? u?oar?. A fi simplu nseamn? s? mori cte pu?in, n fiecare zi, n numele celor mul?i, pn? te preschimbi n iarb?. Iar, mai simplu ca iarba ce poate fi ?
        De altfel, n anul 1978, la Editura ,,Junimea din Ia?i s-a publicat cartea lui Grigore Vieru ,,Steaua de vineri, prefa?at? de Nichita St?nescu, fapt prin care s-a rupt t?cerea ntre scriitorii romni de pe ambele maluri ale Prutului.
       
       
       
Nichita St?nescu
 
        A fost acesta ?i unul dintre motivele de ce l-am amintit la nceput pe Nichita St?nescu, cel care a rupt t?cerea ?i ntre scriitorii romni de pe ambele maluri ale Dun?rii, ntre scriitorii romni din Iugoslavia ?i Romnia, marele Nichita al c?rui falnic nume l poart? ?i Biblioteca Romneasc? din capitala Voivodinei. Ziua de 24 ianuarie este Ziua Bibliotecii ,,Nichita St?nescu,  din Novi Sad, motiv n plus pentru s?rb?toare. Ziua de 24 ianuarie este ?i Ziua Unirii Principatelor, eveniment de importan?? covr?itoare pentru Marea Unire de la Alba Iulia. A?adar, ast?zi e praznic, e s?rb?toare, motiv s? amintim ?i liantul dintre Ia?i ?i Novi Sad, c?ci f?r? prietenii din capitala cultural? ?i spiritual? a Romniei nu ar fi reu?it nici Societatea de Limba Romn? din Voivodina n urm? cu un deceniu s? pun? temeliile Bibliotecii Romne?ti.
       
        
             
Oameni de ?tiin?? ?i de cultur? din Ia?i ?i Novi Sad cu fondatorii
Bibliotecii Romne?ti ,,Nichita St?nescu" din Novi Sad
       
        nainte de toate trebuie subliniat liantul dintre Ia?i ?i Unirea romnilor ntr-un singur stat na?ional, rezultat al unui proces ndelungat, deoarece e cert c? de la ??rile Romne la Romnia a fost un proces de lung? durat?, marcat de biruin?e ?i nfrngeri. Dar, n acela?i timp, a fost acesta ?i un drum marcat de o permanen?? f?r? egal, procesul purtnd ,,sigiliul Romei, con?tiin?a c? avem aceea?i sorginte ?i form?m un singur neam.
 
        
 
Palatul Culturii din Ora?ul Culturii  
 
                                                                        

CONSILIUL NATIONAL AL ROMANILOR DIN SERBIA

luni, martie 2nd, 2009
 
REALIZ?RI ?I PERSPECTIVE
 
           Vineri, 27 februarie 2009, la Novi Sad , a avut loc ?edin?a Consiliului Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Romne din Serbia cu sediul la Novi Sad, reuniune la care, de?i pe ordinea de zi au figurat zece puncte, membrii Consiliului au fost expeditivi. Astfel, aproape f?r? dezbateri au adoptat Raportul financiar al Consiliului pe anul 2008 , precum ?i Raportul de activitate pe anul 2008 ?i Programul pe anul 2009 al Casei de Editur? ?i Pres? ,,Libertatea, respectiv Programul de activitate ?i Raportul financiar pe anul 2008 al nou nfiin?atului Institut de Cultur? al Romnilor din Voivodina , institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional. F?r? dezbateri a fost adoptat ?i Planul de activitate ?i Planul financiar al Institutului pentru primul trimestru al anul 2009 dar, nu a fost adoptat ?i Raportul financiar al Casei de Editur? ?i Pres? ,,Libertatea pe anul 2008. Gestiunea Casei a fost pozitiv? ns?, adoptarea Raportului financiar a fost omis? de pe ordinea de zi.
          
           
           
Moise Iane?, Horea Lelea, Viorel Besu, Ion Dr Sfera, Nicu Ciobanu ?i Daniel Petrovici
           
            Raportul financiar al Consiliului Na?ional pe anul 2008 a fost prezentat de Marcel Dr?gan, secretarul Consiliului care a precizat c?, pentru activitatea ordinar? a acestui organism din Bugetul Republicii Serbia ?i Bugetul P.A. Voivodina s-au primit mai mult de 10 milioane dinari. Pentru Proiectul ,,Ochestra s-au primit 1.415.000 dinari, iar pentru Proiectul ,,Corul 950 de mii dinari, n timp ce pentru Cupa ?colarilor ?i Cupa Libert??ii au fost alocate 300 de mii dinari iar, pentru Programe ?colare ?i traducerea testelor 220 de mii dinari. Totodat?, pentru alte proiecte din bugetul provinciei s-a primit nc? jum?tate de milion dinari.  n 2008 Consiliul Na?ional a dispus de mai mult de 14 milioane dinari astfel c?, s-a cump?rat ?i un autoturism ,,ASTRA care a costat mai mult de un milion de dinari.
           Daniel Petrovici, pre?edintele Consiliului Na?ional a apreciat drept satisf?c?toare activitatea Consiliului ?i a preconizat c?, anul viitor se va dispune de aproape 24 milioane dinari pentru activitate respectiv realizarea diferitor proiecte, n care sens trebuie adoptat? o strategie mai bine gndit?.
           
           
           
           
Marinel Bugar, Moise Iane?, Lucian Marina, Horea Lelea ?i Viorel Besu
           
           n Raportul privind activitatea Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea din Panciova pentru anul calendaristic 2008, se subliniaz? c?, ,,o retrospectiv? atent? a pulsa?iilor Casei, ,,o incursiune mai nuan?at? prin compartimentele ei, urmat? de evaluarea gestiunii acesteia, va indica un nivel optim al bilan?ului, axat pe respectarea n totalitate a conceptului de activitate stabilit la nceputul anului, din care rezult? ndeplinirea rolului ?i sarcinilor asumate. Vorbind despre activitatea  ,,Libert??ii n anul 2008, membru al Consiliului Nicu Ciobanu, de altfel, directorul acestei Case a subliniat c?, n gestionare s-a sprijinit pe cele dou? principii recogniscibile prin: asigurarea unei vialibilit??i financiare ?i respectarea unui con?inut elevat al compartimentelor Casei.
           Marcel Dr?gan, n calitate de pre?edinte al Consiliului de Administrare al Institutului de Cultur? al Romnilor din Voivodina a precizat c?, aceast? institu?ie infiin?at? de Adunarea Voivodinei la 10 martie 2008, n cursul anului trecut a dispus de un buget de 8 milioane dinari. Sediul Institutului a fost inaugurat abia la 27 decembrie anul trecut ?i s-a cheltuit doar a zecea parte a mijloacelor disponibile ?i anume pentru salariile celor doi executan?i, cheltuielile n baza contractele de autor ?i asigurarea infrastructurii pentru activitatea Institutului. n anul 2009 Institutul va dispune de 15 milioane dinari pentru activitate ?i anume aproape n totalitate n baza dota?iilor din buget, de la Secretariatul provincial pentru cultur?.
              
             
              
           
Daniel Petrovici, Marcel Dr?gan, Vasile Barbu ?i Marinel Bugar
            
            Ion Dr Sfera a criticat Biroul din Vr?e? a Consiliului despre a c?rui activitate a spus c? ,,este nul? de?i trebuia s? fie coordonat? de vicepre?edintele Consiliului Viorel Dr Luca. S-a cerut un raport de justificare a existen?ei birourilor ?i a coordonatorilor care sunt pl?ti?i. Totodat?, s-a constatat c?, nu au fost condi?ii pentru deschiderea birourilor la Zaicear ?i la Cuvin dar, totu?i, a fost adoptat? Decizia privind deschiderea birourilor teritoriale ?i pentru comunele Biserica Alb? ?i Plandi?te. A fost adoptat? ?i Hot?rrea privind majorarea num?rului de salaria?ii pe lista Consiliului la 12 executan?i, n genere cu orarul de 4 ore. Cu jum?tate de salariu, coordonatori pentru proiecte vor fi Laurian Duluj din Alibunar, pentru Voivodina ?i Draghi?a Constandinovici din Cladova, pentru Serbia de R?s?rit.
           Membrii Consiliului au fost informa?i ?i despre faptul c?, la cererea personal?, luni, 23 februarie 2008, pre?edintele Consiliului a fost primit la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romne de Prea Fericitul P?rinte Patriarh Daniel Ciobotaru.
           
 
           
            
Nicu Ciobanu, D. Petrovici, Teodor Ra?a, V. Barbu, M. Bugar, M. Iane? ?i H. Lelea
            
            La ini?iativa lui Marinel Bugar au avut loc dezbateri ?i despre Festival. Membrii Consiliului au reconfirmat atitudinea c?, poate avea loc un singur Festival care a ajuns la cea de a 49-a edi?ie ?i c? marele Festival trebuie s? se ?in? la Ecica.
 
Lucian MARINA
 
                                                                                  

LIMBA MATERNA

miercuri, februarie 25th, 2009

21 FEBRUARIE – ZIUA INTERNA?IONAL? A LIMBII MATERNE
 
          La Conferin?a General? a Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru nv???mnt, ?tiin?? ?i Cultur? din anul 1999, data de 21 februarie a fost proclamat? – Ziua Interna?ional? a Limbii Materne. UNESCO ?i-a propus s? promoveze recunoa?terea ?i utilizarea limbilor materne din lume , n special a limbilor grupurilor minoritare.
           Acum, ziua de 21 februarie se marcheaz? n ntreaga lume iar, Societatea de Limba Romn? din Voivodina a organizat o festivitate ?i la Novi Sad, n ,,Atena Srbeasc?, cum se nume?te capitala Provinciei Autonome Voivodina n care tr?iesc aproape 30 de popoare ?i minorit??i na?ionale ?i se vorbesc tot attea, ba chiar ?i mai multe limbi.
           Societatea de Limba Romn? din Voivodina care, n condi?iile specifice din Serbia ac?ioneaz? aidoma unei micro Academii de ?tiin?e a Romnilor, a organizat manifestarea consacrat? Zilei de 21 februarie Ziua Interna?ional? a Limbii Materne, n colaborare cu cel?lalte societ??i de limb?, literatur? ?i cultur? ale popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina, care ac?ioneaz? n cadrul Comitetului de coordonare al Departamentului pentru organiza?iile non-guvernamentale al Institutului pentru Cultur? al Voivodinei. Astfel, la festivitate au participat oameni de ?tiin?? ?i de cultur?, cadre didactice, lectori, editori ?i ziari?ti romni, dar ?i din rndurile altor popoare ?i minorit??i na?ionale.
           
           
           
Printre participan?i s-au g?sit ?i cunoscu?ii ,,pedagogi de ?coal? veche"
nv???toarea n pensie Livia Marina ?i prof. Dr Lia Magdu (n primul rnd)
           
            Cei prezen?i la reuniunea care a avut loc la C?minul nv???torilor din Novi Sad, mai nti,  au fost saluta?i mai nti n numele Institutului pentru Cultur? al Voivodinei de Lucian Marina, de altfel pre?edinte al Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina iar, apoi ?i de Zdenka Rajkovi?, pre?edinta Societ??ii nv???torilor din Novi Sad, care a fost gazda reuniunii.
           Pre?edintele S.L.R. a reamintit c?, agen?ia specializat? a ONU cunoscut? sub denumirea de Organiza?ia Na?iunilor Unite pentru nv???mnt, ?tiin?? ?i cultur? UNESCO, care are sediul la Paris, acord? sprijin nv???mntului ?i dezvolt?rii culturale, precum ?i protej?rii patrimoniului na?ional ?i a patrimoniului cultural mondial, respectiv colabor?rii ?tiin?ifice interna?ionale, libert??ii presei ?i a comunic?rii. n acest sens, nu trebuie s? surpind? faptul c? se acord? o aten?ie att de mare p?str?rii, prezerv?rii ?i cultiv?rii limbilor materne, n special dac? se ?tie c? limba matern? este cel mai bun paznic al patrimoniului cultural nematerial, care asigur? ce mai  calitativ? descifrare a lumii n care tr?im ?i constituie calea cea mai direct? n procesul de descoperire a valorilor universale.
           Conform unor opinii, n momentul de fa?? mai mult de 6 miliarde 500 de mii de persoane comunic? n 6.528 de limbi ns?, aceast? cifr? se schimb? vertiginos deoarece tot la dou? s?pt?mni dispare cte o limb?, respectiv circa 2.500 de limbi sunt amenin?ate cu dispari?ia sau deja sunt pe cale de dispari?ie. Lucrul acesta este att consecin?a utiliz?rii mijloacelor moderne de comunicare n mas? care militeaz? pentru unificarea lingvistic? ?i globalizare, ct ?i a metodelor perfide de asimilare for?at? sau tacit? n care sens este deosebit de nsemnat? munca persistent? ?i sistematic? de p?strare ?i cultivare a limbii materne. n caz contrar, odat? cu mic?orarea num?rului de persoane care vorbesc o anumit? limb?, dispar ?i cuvintele, respectiv na?iunile ?i pierd identitatea devenind un trecut istoric ?i se mai g?sesc doar n focarul exper?ilor preocupa?i de arheologia lingvistic?. n momentul de fa??, raportul din ,,satul global este de a?a natur? nct 95 la sut? din limbile existente sunt folosite de numai 4 la sut? din popula?ia mondial? ?i exper?ii n lingvistic? avertizeaz? c?, procesul dispari?iei este inevitabil astfel c? este posibil ca pn? la sfr?itul mileniului XXI pe Terra s? se vorbeasc? doar circa 1.000 de limbi.
            
            
            
Lucian Marina, pre?edintele Comitetului de coordonare acord? Societ??ii
nv???torilor men?iunea conferit? de Institutul pentru Cultur? al Voivodinei
                        
            Manifestarea la care au participat ?i unele cadre didactice active, precum ?i din rndul celor care au ie?it la pensie, a constituit un prilej att pentru evocarea amintirilor ct ?i pentru decernarea premilor celor merituo?i. Astfel, Institutul pentru Cultur? al Voivodinei a acordat men?iuni nv???toarei n pensie Livia-Leana Marina, profesoarei Duanka Doban ?i Societ??ii nv???torilor din Novi Sad.
            De altfel, cu aceast? ocazie, participan?ilor au fost prezentate ?i dou? comunic?ri ?tiin?ifice deosebit de interesante ?i anume despre nv???mntul n Voivodina pe parcursul secolelor ?i despre activitatea fructuoas? de zece ani a Societ??ii nv???torilor din Novi Sad.
          
           
           
Prof. Irina Papuga prezint? revista plurilingv? ,,MOST (PUNTEA)
           
            Prof. Irina Papuga, coordonator-?ef al Departamentului pentru organiza?iile non-guvernamentale al Institutului pentru Cultur? al Voivodinei a subliniat n mod deosebit nsemn?tatea revistei plurilingve ,,MOST (PUNTEA) pentru p?strarea limbii materne n genere ?i, n spe??, a limbilor minorit??ilor na?ionale din Voivodina.  Pe cele 80 de pagini ale ultimului num?r al acestei publica?ii, num?rul 8 al revistei editate de Institutul Cultural al Voivodinei, sunt publicate comunic?rile prezentate la reuniunea ?tiin?ific? care a fost organizat? n ,,Atena srbeasc?, la 5 octombrie Ziua Mondial? a nv???mntului, instituit? tot de UNESCO n anul 1994. Merit? subliniat n mod deosebit faptul c?, aceste comunic?ri sunt tip?rite n 14 limbi ale popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina, inclusiv n limba englez? ?i esperanto.
                                                                                                                                                                               L. Marina
           
          
           
           
Veronica Onciu, nv???toarea Livia Marina, prof. dr Lia Magdu, ziarista
Aurelia Isac ?i Lucian Marina, pre?edintele Societ??ii de Limba Romn?
           
 
                                                                              
 
            Curiozit??i 
 
            ??rile n care se vorbesc cel mai mare num?r de limbi sunt Papua Noua Guinee cu 850 ?i Indonezia cu 670, respectiv Nigeria ?i India cu 380 de limbi care se vorbesc frecvent. De asemenea, n fiecare din urm?toarele ??ri Camerun , Mexico, Republica Congo, Australia ?i Brazilia se vorbesc mai mult de 200 de limbi iar, n alte 13 ??ri se vorbesc mai mult de 100 de limbi.
            Dispari?ia unei limbi echivaleaza cu pierderea unei ntregi culturi, iar aceast? afirma?ie este nt?rit? de numarul mare ?i viteza ame?itoare cu care dispar idiomurile actuale. Dac? 80 % din popula?ia globului vorbe?te una dintre cele circa 80 de limbi de circula?ie interna?ional?, doar 0,2 dintre oameni comunic? n peste 3500 de dialecte sau limbi rare. ??rile n care exist? cele mai multe limbi n pericol de dispari?ie sunt India (196), Statele Unite (192), Indonezia (147), China (144), Mexic (144) ?i Rusia (136).

             
                

 

Serbia (f?r? Kosovo) Serbia Central? Voievodina
  Number % Number % Number %
TOTAL 7.498.001 100 5.466.009 100 2.031.992 100
srbi 6.212.838 82,86 4.891.031 89,48 1.321.807 65,05
montenegrini 69.049 0,92 33.536 0,61 35.513 1,75
iugoslavi 80.721 1,08 30.840 0,56 49.881 2,45
albanezi 61.647 0,82 59.952 1,1 1.695 0,08
bosniaci 136.087 1,82 135.670 2,48 417 0,02
bulgari 20.497 0,27 18.839 0,34 1.658 0,08
bunjevci 20.012 0,27 246 0 19.766 0,97
gorani 4.581 0,06 3.975 0,07 606 0,03
croa?i 70.602 0,94 14.056 0,26 56.546 2,78
macedoneni 25.847 0,35 14.062 0,26 11.785 0,58
musulmani (dup? na?ionalitate) 19.503 0,26 15.869 0,29 3.634 0,18
?igani 108.193 1,44 79.136 1,45 29.057 1,43
vlahi(romni) 40.054 0,53 39.953 0,73 101 0
romni 34.576 0,46 4.157 0,08 30.419 1,5
germani 3.901 0,05 747 0,01 3.154 0,16
ruteni 15.905 0,21 279 0,01 15.626 0,77
ru?i 2.588 0,03 1.648 0,03 940 0,05
slovaci 59.021 0,79 2.384 0,04 56.637 2,79
sloveni 5.104 0,07 3.099 0,06 2.005 0,1
cehi 2.211 0,03 563 0,01 1.648 0,08
ucraineni 5.354 0,07 719 0,01 4.635 0,23
unguri 293.299 3,91 3.092 0,06 290.207 14,28
alte 11.711 0,16 6.400 0,12 5.311 0,26
nedeclarat 107.732 1,44 52.716 0,97 55.016 2,71
necunoscut 75.483 1,01 51.709 0,95 23.774 1,17

                  
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X