CONSILIUL NATIONAL AL ROMANILOR DIN SERBIA

2 martie 2009
 
REALIZ?RI ?I PERSPECTIVE
 
           Vineri, 27 februarie 2009, la Novi Sad , a avut loc ?edin?a Consiliului Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Romne din Serbia cu sediul la Novi Sad, reuniune la care, de?i pe ordinea de zi au figurat zece puncte, membrii Consiliului au fost expeditivi. Astfel, aproape f?r? dezbateri au adoptat Raportul financiar al Consiliului pe anul 2008 , precum ?i Raportul de activitate pe anul 2008 ?i Programul pe anul 2009 al Casei de Editur? ?i Pres? ,,Libertatea, respectiv Programul de activitate ?i Raportul financiar pe anul 2008 al nou nfiin?atului Institut de Cultur? al Romnilor din Voivodina , institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional. F?r? dezbateri a fost adoptat ?i Planul de activitate ?i Planul financiar al Institutului pentru primul trimestru al anul 2009 dar, nu a fost adoptat ?i Raportul financiar al Casei de Editur? ?i Pres? ,,Libertatea pe anul 2008. Gestiunea Casei a fost pozitiv? ns?, adoptarea Raportului financiar a fost omis? de pe ordinea de zi.
          
           
           
Moise Iane?, Horea Lelea, Viorel Besu, Ion Dr Sfera, Nicu Ciobanu ?i Daniel Petrovici
           
            Raportul financiar al Consiliului Na?ional pe anul 2008 a fost prezentat de Marcel Dr?gan, secretarul Consiliului care a precizat c?, pentru activitatea ordinar? a acestui organism din Bugetul Republicii Serbia ?i Bugetul P.A. Voivodina s-au primit mai mult de 10 milioane dinari. Pentru Proiectul ,,Ochestra s-au primit 1.415.000 dinari, iar pentru Proiectul ,,Corul 950 de mii dinari, n timp ce pentru Cupa ?colarilor ?i Cupa Libert??ii au fost alocate 300 de mii dinari iar, pentru Programe ?colare ?i traducerea testelor 220 de mii dinari. Totodat?, pentru alte proiecte din bugetul provinciei s-a primit nc? jum?tate de milion dinari.  n 2008 Consiliul Na?ional a dispus de mai mult de 14 milioane dinari astfel c?, s-a cump?rat ?i un autoturism ,,ASTRA care a costat mai mult de un milion de dinari.
           Daniel Petrovici, pre?edintele Consiliului Na?ional a apreciat drept satisf?c?toare activitatea Consiliului ?i a preconizat c?, anul viitor se va dispune de aproape 24 milioane dinari pentru activitate respectiv realizarea diferitor proiecte, n care sens trebuie adoptat? o strategie mai bine gndit?.
           
           
           
           
Marinel Bugar, Moise Iane?, Lucian Marina, Horea Lelea ?i Viorel Besu
           
           n Raportul privind activitatea Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea din Panciova pentru anul calendaristic 2008, se subliniaz? c?, ,,o retrospectiv? atent? a pulsa?iilor Casei, ,,o incursiune mai nuan?at? prin compartimentele ei, urmat? de evaluarea gestiunii acesteia, va indica un nivel optim al bilan?ului, axat pe respectarea n totalitate a conceptului de activitate stabilit la nceputul anului, din care rezult? ndeplinirea rolului ?i sarcinilor asumate. Vorbind despre activitatea  ,,Libert??ii n anul 2008, membru al Consiliului Nicu Ciobanu, de altfel, directorul acestei Case a subliniat c?, n gestionare s-a sprijinit pe cele dou? principii recogniscibile prin: asigurarea unei vialibilit??i financiare ?i respectarea unui con?inut elevat al compartimentelor Casei.
           Marcel Dr?gan, n calitate de pre?edinte al Consiliului de Administrare al Institutului de Cultur? al Romnilor din Voivodina a precizat c?, aceast? institu?ie infiin?at? de Adunarea Voivodinei la 10 martie 2008, n cursul anului trecut a dispus de un buget de 8 milioane dinari. Sediul Institutului a fost inaugurat abia la 27 decembrie anul trecut ?i s-a cheltuit doar a zecea parte a mijloacelor disponibile ?i anume pentru salariile celor doi executan?i, cheltuielile n baza contractele de autor ?i asigurarea infrastructurii pentru activitatea Institutului. n anul 2009 Institutul va dispune de 15 milioane dinari pentru activitate ?i anume aproape n totalitate n baza dota?iilor din buget, de la Secretariatul provincial pentru cultur?.
              
             
              
           
Daniel Petrovici, Marcel Dr?gan, Vasile Barbu ?i Marinel Bugar
            
            Ion Dr Sfera a criticat Biroul din Vr?e? a Consiliului despre a c?rui activitate a spus c? ,,este nul? de?i trebuia s? fie coordonat? de vicepre?edintele Consiliului Viorel Dr Luca. S-a cerut un raport de justificare a existen?ei birourilor ?i a coordonatorilor care sunt pl?ti?i. Totodat?, s-a constatat c?, nu au fost condi?ii pentru deschiderea birourilor la Zaicear ?i la Cuvin dar, totu?i, a fost adoptat? Decizia privind deschiderea birourilor teritoriale ?i pentru comunele Biserica Alb? ?i Plandi?te. A fost adoptat? ?i Hot?rrea privind majorarea num?rului de salaria?ii pe lista Consiliului la 12 executan?i, n genere cu orarul de 4 ore. Cu jum?tate de salariu, coordonatori pentru proiecte vor fi Laurian Duluj din Alibunar, pentru Voivodina ?i Draghi?a Constandinovici din Cladova, pentru Serbia de R?s?rit.
           Membrii Consiliului au fost informa?i ?i despre faptul c?, la cererea personal?, luni, 23 februarie 2008, pre?edintele Consiliului a fost primit la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romne de Prea Fericitul P?rinte Patriarh Daniel Ciobotaru.
           
 
           
            
Nicu Ciobanu, D. Petrovici, Teodor Ra?a, V. Barbu, M. Bugar, M. Iane? ?i H. Lelea
            
            La ini?iativa lui Marinel Bugar au avut loc dezbateri ?i despre Festival. Membrii Consiliului au reconfirmat atitudinea c?, poate avea loc un singur Festival care a ajuns la cea de a 49-a edi?ie ?i c? marele Festival trebuie s? se ?in? la Ecica.
 
Lucian MARINA
 
                                                                                  


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X