LIMBA MATERNA

25 februarie 2009

21 FEBRUARIE – ZIUA INTERNA?IONAL? A LIMBII MATERNE
 
          La Conferin?a General? a Organiza?iei Na?iunilor Unite pentru nv???mnt, ?tiin?? ?i Cultur? din anul 1999, data de 21 februarie a fost proclamat? – Ziua Interna?ional? a Limbii Materne. UNESCO ?i-a propus s? promoveze recunoa?terea ?i utilizarea limbilor materne din lume , n special a limbilor grupurilor minoritare.
           Acum, ziua de 21 februarie se marcheaz? n ntreaga lume iar, Societatea de Limba Romn? din Voivodina a organizat o festivitate ?i la Novi Sad, n ,,Atena Srbeasc?, cum se nume?te capitala Provinciei Autonome Voivodina n care tr?iesc aproape 30 de popoare ?i minorit??i na?ionale ?i se vorbesc tot attea, ba chiar ?i mai multe limbi.
           Societatea de Limba Romn? din Voivodina care, n condi?iile specifice din Serbia ac?ioneaz? aidoma unei micro Academii de ?tiin?e a Romnilor, a organizat manifestarea consacrat? Zilei de 21 februarie Ziua Interna?ional? a Limbii Materne, n colaborare cu cel?lalte societ??i de limb?, literatur? ?i cultur? ale popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina, care ac?ioneaz? n cadrul Comitetului de coordonare al Departamentului pentru organiza?iile non-guvernamentale al Institutului pentru Cultur? al Voivodinei. Astfel, la festivitate au participat oameni de ?tiin?? ?i de cultur?, cadre didactice, lectori, editori ?i ziari?ti romni, dar ?i din rndurile altor popoare ?i minorit??i na?ionale.
           
           
           
Printre participan?i s-au g?sit ?i cunoscu?ii ,,pedagogi de ?coal? veche"
nv???toarea n pensie Livia Marina ?i prof. Dr Lia Magdu (n primul rnd)
           
            Cei prezen?i la reuniunea care a avut loc la C?minul nv???torilor din Novi Sad, mai nti,  au fost saluta?i mai nti n numele Institutului pentru Cultur? al Voivodinei de Lucian Marina, de altfel pre?edinte al Societ??ii de Limba Romn? din Voivodina iar, apoi ?i de Zdenka Rajkovi?, pre?edinta Societ??ii nv???torilor din Novi Sad, care a fost gazda reuniunii.
           Pre?edintele S.L.R. a reamintit c?, agen?ia specializat? a ONU cunoscut? sub denumirea de Organiza?ia Na?iunilor Unite pentru nv???mnt, ?tiin?? ?i cultur? UNESCO, care are sediul la Paris, acord? sprijin nv???mntului ?i dezvolt?rii culturale, precum ?i protej?rii patrimoniului na?ional ?i a patrimoniului cultural mondial, respectiv colabor?rii ?tiin?ifice interna?ionale, libert??ii presei ?i a comunic?rii. n acest sens, nu trebuie s? surpind? faptul c? se acord? o aten?ie att de mare p?str?rii, prezerv?rii ?i cultiv?rii limbilor materne, n special dac? se ?tie c? limba matern? este cel mai bun paznic al patrimoniului cultural nematerial, care asigur? ce mai  calitativ? descifrare a lumii n care tr?im ?i constituie calea cea mai direct? n procesul de descoperire a valorilor universale.
           Conform unor opinii, n momentul de fa?? mai mult de 6 miliarde 500 de mii de persoane comunic? n 6.528 de limbi ns?, aceast? cifr? se schimb? vertiginos deoarece tot la dou? s?pt?mni dispare cte o limb?, respectiv circa 2.500 de limbi sunt amenin?ate cu dispari?ia sau deja sunt pe cale de dispari?ie. Lucrul acesta este att consecin?a utiliz?rii mijloacelor moderne de comunicare n mas? care militeaz? pentru unificarea lingvistic? ?i globalizare, ct ?i a metodelor perfide de asimilare for?at? sau tacit? n care sens este deosebit de nsemnat? munca persistent? ?i sistematic? de p?strare ?i cultivare a limbii materne. n caz contrar, odat? cu mic?orarea num?rului de persoane care vorbesc o anumit? limb?, dispar ?i cuvintele, respectiv na?iunile ?i pierd identitatea devenind un trecut istoric ?i se mai g?sesc doar n focarul exper?ilor preocupa?i de arheologia lingvistic?. n momentul de fa??, raportul din ,,satul global este de a?a natur? nct 95 la sut? din limbile existente sunt folosite de numai 4 la sut? din popula?ia mondial? ?i exper?ii n lingvistic? avertizeaz? c?, procesul dispari?iei este inevitabil astfel c? este posibil ca pn? la sfr?itul mileniului XXI pe Terra s? se vorbeasc? doar circa 1.000 de limbi.
            
            
            
Lucian Marina, pre?edintele Comitetului de coordonare acord? Societ??ii
nv???torilor men?iunea conferit? de Institutul pentru Cultur? al Voivodinei
                        
            Manifestarea la care au participat ?i unele cadre didactice active, precum ?i din rndul celor care au ie?it la pensie, a constituit un prilej att pentru evocarea amintirilor ct ?i pentru decernarea premilor celor merituo?i. Astfel, Institutul pentru Cultur? al Voivodinei a acordat men?iuni nv???toarei n pensie Livia-Leana Marina, profesoarei Duanka Doban ?i Societ??ii nv???torilor din Novi Sad.
            De altfel, cu aceast? ocazie, participan?ilor au fost prezentate ?i dou? comunic?ri ?tiin?ifice deosebit de interesante ?i anume despre nv???mntul n Voivodina pe parcursul secolelor ?i despre activitatea fructuoas? de zece ani a Societ??ii nv???torilor din Novi Sad.
          
           
           
Prof. Irina Papuga prezint? revista plurilingv? ,,MOST (PUNTEA)
           
            Prof. Irina Papuga, coordonator-?ef al Departamentului pentru organiza?iile non-guvernamentale al Institutului pentru Cultur? al Voivodinei a subliniat n mod deosebit nsemn?tatea revistei plurilingve ,,MOST (PUNTEA) pentru p?strarea limbii materne n genere ?i, n spe??, a limbilor minorit??ilor na?ionale din Voivodina.  Pe cele 80 de pagini ale ultimului num?r al acestei publica?ii, num?rul 8 al revistei editate de Institutul Cultural al Voivodinei, sunt publicate comunic?rile prezentate la reuniunea ?tiin?ific? care a fost organizat? n ,,Atena srbeasc?, la 5 octombrie Ziua Mondial? a nv???mntului, instituit? tot de UNESCO n anul 1994. Merit? subliniat n mod deosebit faptul c?, aceste comunic?ri sunt tip?rite n 14 limbi ale popoarelor ?i minorit??ilor na?ionale din Voivodina, inclusiv n limba englez? ?i esperanto.
                                                                                                                                                                               L. Marina
           
          
           
           
Veronica Onciu, nv???toarea Livia Marina, prof. dr Lia Magdu, ziarista
Aurelia Isac ?i Lucian Marina, pre?edintele Societ??ii de Limba Romn?
           
 
                                                                              
 
            Curiozit??i 
 
            ??rile n care se vorbesc cel mai mare num?r de limbi sunt Papua Noua Guinee cu 850 ?i Indonezia cu 670, respectiv Nigeria ?i India cu 380 de limbi care se vorbesc frecvent. De asemenea, n fiecare din urm?toarele ??ri Camerun , Mexico, Republica Congo, Australia ?i Brazilia se vorbesc mai mult de 200 de limbi iar, n alte 13 ??ri se vorbesc mai mult de 100 de limbi.
            Dispari?ia unei limbi echivaleaza cu pierderea unei ntregi culturi, iar aceast? afirma?ie este nt?rit? de numarul mare ?i viteza ame?itoare cu care dispar idiomurile actuale. Dac? 80 % din popula?ia globului vorbe?te una dintre cele circa 80 de limbi de circula?ie interna?ional?, doar 0,2 dintre oameni comunic? n peste 3500 de dialecte sau limbi rare. ??rile n care exist? cele mai multe limbi n pericol de dispari?ie sunt India (196), Statele Unite (192), Indonezia (147), China (144), Mexic (144) ?i Rusia (136).

             
                

 

Serbia (f?r? Kosovo) Serbia Central? Voievodina
  Number % Number % Number %
TOTAL 7.498.001 100 5.466.009 100 2.031.992 100
srbi 6.212.838 82,86 4.891.031 89,48 1.321.807 65,05
montenegrini 69.049 0,92 33.536 0,61 35.513 1,75
iugoslavi 80.721 1,08 30.840 0,56 49.881 2,45
albanezi 61.647 0,82 59.952 1,1 1.695 0,08
bosniaci 136.087 1,82 135.670 2,48 417 0,02
bulgari 20.497 0,27 18.839 0,34 1.658 0,08
bunjevci 20.012 0,27 246 0 19.766 0,97
gorani 4.581 0,06 3.975 0,07 606 0,03
croa?i 70.602 0,94 14.056 0,26 56.546 2,78
macedoneni 25.847 0,35 14.062 0,26 11.785 0,58
musulmani (dup? na?ionalitate) 19.503 0,26 15.869 0,29 3.634 0,18
?igani 108.193 1,44 79.136 1,45 29.057 1,43
vlahi(romni) 40.054 0,53 39.953 0,73 101 0
romni 34.576 0,46 4.157 0,08 30.419 1,5
germani 3.901 0,05 747 0,01 3.154 0,16
ruteni 15.905 0,21 279 0,01 15.626 0,77
ru?i 2.588 0,03 1.648 0,03 940 0,05
slovaci 59.021 0,79 2.384 0,04 56.637 2,79
sloveni 5.104 0,07 3.099 0,06 2.005 0,1
cehi 2.211 0,03 563 0,01 1.648 0,08
ucraineni 5.354 0,07 719 0,01 4.635 0,23
unguri 293.299 3,91 3.092 0,06 290.207 14,28
alte 11.711 0,16 6.400 0,12 5.311 0,26
nedeclarat 107.732 1,44 52.716 0,97 55.016 2,71
necunoscut 75.483 1,01 51.709 0,95 23.774 1,17

                  


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X